Generatie Rookvrij

Met de ondertekening van het charter ‘Generatie Rookvrij’ in 2022 streeft het bestuur naar een maatschappij waarin ieder kind zo veel mogelijk rookvrij kan opgroeien. Zo werden de omgevingen van GBS De Puzzel, GBS De Klimroos, VBS ’t Sjibke en het Sjib, het Huis van het Kind en de gemeentelijke speelterreinen aan de Vissendijk en sportcentrum De Tumkens op dinsdag 31 mei 2022, naar aanleiding van 'Werelddag zonder Tabak', rookvrij gemaakt. Je herkent een rookvrije speel- en leeromgeving aan het logo van 'Generatie Rookvrij'.

Bouwen aan een rookvrije toekomst doet het bestuur niet alleen, maar samen met partners die hun terrein reeds rookvrij maakten of zich ook inzetten voor 'Generatie Rookvrij'. Op 1 januari 2023 volgde ook NMBS het voorbeeld en werden alle perrons rookvrij gemaakt.

Het project 'Generatie Rookvrij' 

Onder het motto 'Zien roken, doet roken' willen de partners van het project 'Generatie Rookvrij' ieder kind dat geboren is vanaf 2019 in elke fase van het opgroeien beschermen tegen tabaksrook, zodat rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt en niet-roken de norm. Door niet meer te roken in de buurt van kinderen, worden ze immers weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.

Samen bellen blazen op 31 mei!

Met de slogan 'Ik blaas liever bellen dan rook' roepen de partners van 'Generatie Rookvrij' alle scholen, kinderdagverblijven, jeugdverenigingen en sportclubs op om het project tijdens 'Werelddag tegen Tabak' die elk jaar plaatsvindt op 31 mei in de kijker te zetten door massaal bellen te blazen. Vind jij roken in het bijzijn van kinderen of jongeren ook taboe? Blaas dan die dag samen bellen in plaats van rook.

   

Meer info over dit project?
www.generatierookvrij.be