Ontlenen van boeken en ander bibliotheekmateriaal

In de openbare bibliotheek kan je boeken en andere bibliotheekmaterialen ontlenen. 

Net zoals alle andere bibliotheken in Vlaanderen en Brussel, maakt de bibliotheek gebruik van het bibliotheeksysteem met WISE-software. Hierdoor beschikt de bibliotheek over een handige website met catalogus. Aan de moderne uitleenstations kan je niet niet alleen boeken en ander bibliotheekmateriaal lenen, inleveren en verlengen, maar ook meteen met bancontact jouw lidgeld of eventuele kosten en boetes betalen. De software baseert zich op jouw rijksregisternummer om je in te schrijven en te herkennen. Eens je een ‘Mijn Bibliotheek’-profiel hebt, kan je boeken online verlengen of reserveren. Het is dan ook handig dat je de lenerspas aan jouw identiteitskaart kan koppelen en mensen van hetzelfde gezin al hun lenerskaarten aan elkaar kunnen koppelen. Dit is ook mogelijk voor mensen die lid zijn van verschillende bibliotheken.